ฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ ‘ไร้ไขมันทรานส์แฟต’

บริษัท ฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ จำกัด ขอให้ความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารและติ่มซำของฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ ทุกรายการ ไม่มีส่วนประกอบของน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน Partially Hydrogenated Oils ที่เป็นแหล่งสำคัญของไขมันทรานส์