ฮะเก๋า

45.00 ฿ /3 ลูก

Shrimp “Har Gao”

This field can't be Empty
หมวดหมู่:
คำอธิบาย

เนื้อกุ้ง เครื่องปรุงรส